Hvordan planlegge for noe man ikke vet?

Funksjonsbygg er et begrep som favner om mye. Det er jo slik at mange bygg ikke bare er til beskyttelse for vær og vind, men er helt klart en medvirkning til å få utført en funksjon. Virksomheten kan la seg begrense eller utnytte de muligheter det er i gode funksjonelle bygg. Når bygget i tillegg rommer utstyr for å dekke virksomhetens funksjoner, stiller dette store krav til en riktig gjennomført planlegging. Mange investeringsprosjekter går over flere år, og har ambisjoner om at ferdig bygg ikke bare skal møte samtiden, men være tilrettelagt for visjoner langt utover en tenkt mannsalder. Når bygget står klart er faren for at vi er latterlig utdatert farlig stor. Hvordan da planlegge for noe man har liten eller ingen kjennskap til?

Og midt oppi dette skal vi gjennomføre et helt ordinært byggeprosjekt; Trygt og sikkert, innenfor prosjektverdenens treenighet av tid, kost og kvalitet. Vi vil velge utstyr sent, men ha all informasjon tidlig? Hva gjør vi når utvikling av teknologisk utstyr løper raskere enn marsjfarten i byggeprosjekts framdrift?


Vi ønsker deg velkommen til Aker Brygge, torsdag den 29.november, og til et gratis frokostmøte hvor vi henter fram erfaring fra flere store prosjekter som har nettopp denne utfordringen; Planlegging og bygging av store og teknisk komplekse funksjonsbygg, tettpakket med høyteknologisk medisinteknisk-/spesialutstyr.

Hvordan får vi framdrift på byggeplass til å gå i takt med utstyrsplanlegging og – anskaffelse. Kan det være så vanskelig da? – tydeligvis, viser prosjekterfaring.

 – Vel møtt !


Agenda for seminaret

08:00 - 08:30
Registrering og frokostservering

08:30 - 08:40
Velkommen og innledning til dagens seminar
v/ Kjersti Hallingstad, prosjektrådgiver Metier OEC

08:40 - 09:00
Planlegging for en framtid vi ikke kjenner - Medisinteknisk utvikling
v/Øystein Jenssen, spesialrådgiver medisinsk teknologi Oslo universitetssykehus

09:00 - 09:30
Effektiv byggeprosess med brukerutstyr på plass «just-in-time» - LEAN prinsipper til besvær?
v/ Hans Thomas Holm, Prosjektsjef Livsvitenskap, Statsbygg. Og Kjersti Hallingstad, Prosjektleder Brukerutstyr   Livsvitenskap, Metier OEC


09:30
PAUSE


09:45 - 10:15
Erfaringer fra prosjekt Campus Ås
v/Gine Støren, Prosjektleder brukerutstyr Campus Ås, Statsbygg

10:15 - 10:45
Grensesnitt – den evige utfordring - Å gjennomføre en vellykket utstyrsprosess fra a – å
v/Lars Pettersvold og Christina Østergaard, Metier OEC

10:45 - 11:00
Dagens studenter er framtidens utstyrsplanleggere
v/ Karoline Lewinsen, masterstudent Medisinsk teknologi UiB

11:00 - 11:15
Diskusjon og oppsummering
v/ Svein Petter Raknes avd.leder Helsebygg, Metier OEC

 

BRUK SKJEMAET TIL HØYRE FOR Å MELDE DEG PÅ - SÅ SEES VI!Om foredragsholdere

Øystein Jensen, spesialrådgiver medisinsk teknologi Oslo universitetssykehus

Øystein JensenØystein Jensen er utdannet Cand.real/M. Sc. og Master of Health Administration i fysikk, fysiologi og samfunnsøkonomi (UiO og NTNU). Han er spesialrådgiver medisinsk teknologi ved Oslo universitetssykehus. Han har i 14 år vært virksomhetsleder med ansvar for all medisinsk teknologi i OUS (4 milliarder kr og 40.000 enheter MTU). Han har 20 års erfaring som forsker i medisinsk teknologi, 10 år som utstyrskoordinator (utstyrssjef Rikshospitalet) for prosjektet Nytt RH og medforfatter i Hovedprogram utstyr nye AHUS. Han har mer enn 100 utstyrskonstruksjoner for klinisk bruk og en lang rekke utredninger innen medisinsk teknologi. Jensen har 20 års erfaring som fagredaktør i tidsskriftet Helse Medisin Teknologi (HMT) og flere titalls fagartikler vitenskapelig og allment.


Gine Støren, prosjektleder brukerutstyr Prosjekt Campus Ås, Statsbygg

Gine StørenGine Støren er sivilarkitekt, bl a  med 12 års erfaring fra sykehusprosjektering før hun kom til Statsbygg, hvor hun har arbeidet som arkitektfaglig rådgiver i tidligfase og med gjennomføring av mange typer formålsbygg. Har vært involvert i Nytt nasjonalmuseum 2007-12 og deretter i Campus Ås-prosjektet, siden 2014 som prosjektleder for brukerutstyr til Senter for husdyrforsøk og nytt veterinærbygg på Campus Ås.

 


 Kjersti Hallingstad, Prosjektleder brukerutstyr Prosjekt Livsvitenskap, Statsbygg
(Innleid fra Metier OEC AS)

Kjersti HallingstadKjersti er utdannet sivilingeniør i maskinteknikk og har med seg 10 års erfaring fra olje/gass- og IT-bransjen før hun de siste 10 årene har hatt ulike prosjektroller, både innenfor tidligfase og gjennomføring av investerings­prosjekter for sykehus. Hun har gjennom sine ulike roller i prosjektene erfaring med brukerprosesser og spesielt grensesnittavklaringer mellom bygg, teknikk og utstyr. Hun har vært involvert i en rekke byggeprosjekter og utredninger, eksempelvis bygging av Sykehotell ved Radiumhospitalet, nytt akuttbygg ved Oslo universitetssykehus, og er for tiden Statsbyggs prosjektleder i brukerutstyrsprosjektet  for Livsvitenskap, UiO. Prosjektet har ansvar for planlegging og anskaffelse av utstyr til Livsvitenskapsbygget, samt omfattende flytting av eksisterende forskningsutstyr.


Hans Thomas Holm, prosjektsjef planlegging Prosjekt Livsvitenskap, Statsbygg

HansThomasHolm_1Hans Thomas Holm, prosjektleder i Statsbygg siden 2007. Først med Domus Medica tilbygg, så Kunst- og designhøgskolen i Bergen og nå Livsvitenskapbygget. Det er han som har begynt med Lean i Statsbygg i 2010. Først med Lean Bygging, så utvidet med Lean Prosessplanlegging, Lean Prosjektering og supplert med Systematisk Ferdigstillelse. Han vet at dette er riktig vei å gå, men at det også krever en kollektiv mental endring.

 


Karoline Lewinsen, 2.års student ved Universitetet i Bergen

KarolineKaroline er 2. års student ved Universitetet i Bergen. Her studerer hun Medisinsk teknologi; En sivilingeniørutdannelse med fokus på teknologisk disipliner som fysikk, matematikk, kjemi og data-analyse integrert med kunnskap fra medisin og helsefag. Framtidens helsetjenester er en samhandling mellom teknologi og medisin, som er en mer krevende kompetanseprofil enn hva som til nå har vært tilgjengelig. Krysskompetanse mellom realfag og helsefag er helt nødvendig for å kunne utnytte ny teknologi innenfor medisinfeltet. Karoline er ved å velge denne relativt nyopprettede  masterlinjen ved UiB med på å forme fremtidens helsevesen.


Lars Pettersvold, prosjekteringsleder Metier OEC

Pettersvold, LarsLars er utdannet sivilingeniør i byggeteknikk, og har flere års erfaring med prosjektledelse, rådgivning/prosjektering og prosjekteringsledelse. Kjernekompetansen er prosjekteringsledelse i større, tverrfaglige og fortrinnsvis offentlige prosjekter. Dette inkluderer arbeider med prosjekter som Holmenkollen Nasjonalanlegg (ski-VM 2011), Campus Ås (flytting av Veterinærinstituttet og Ny Veterinærhøgskole), Nytt Vestre Viken sykehus (nå Nytt Drammen sykehus) og Tønsbergprosjektet – syvende byggetrinnet på Sykehuset i Vestfold, som bl.a. er Norges første BREEAM-sertifiserte sykehus. I dag arbeider han som prosjekterings- og samhandlingsleder i Tønsbergprosjektet og assisterende prosjektleder på prosjektet ny Hovedstasjon i Oslo.


Christina Østergaard, prosjektrådgiver Metier OEC

Østergaard, ChristinaChristina har bakgrunn som anestesisykepleier og har jobbet mange år i sykehus før hun ble rådgiver i Metier OEC. Christina har inngående kjennskap til sykehusfunksjoner, kjernekompetanse på akutt- og intervensjonsfunksjoner. Mangeårig erfaring med utstyrsplanlegging, utstyrsanskaffelse, sykehusplanlegging, funksjonsprogrammering på alle nivåer, prosjektledelse, offentlige anskaffelser, rom- og utstyrsdatabaser samt organisering av brukermedvirkning. Bidragsyter til Klassifikasjonssystem for helsebygg.