Vi ønsker deg velkommen til Hovfaret 10, onsdag den 29.mai,  til et gratis frokostmøte hvor vi henter fram erfaring fra flere store prosjekter som har nettopp denne utfordringen; Riktig kalkyle i store prosjekter.

 – Vel møtt !


Agenda for seminaret

08:00 - 08:30
Registrering og frokostservering

08:30 - 08:40
Velkommen og innledning til dagens seminar
v/ Svein Peter Raknes, leder Helsebygg, Metier OEC

08:40 - 09:00
Verdistyrt prosjektutvikling – kostnadsestimering i tidligfase
v/Magne Lilleland Olsen, Senior Manager, Metier OEC

09:00 - 09:30
Kalkyleprosesser i store prosjekter, styrker og forbedringsområder
Eksempel-analyse fra Bygganalyse
v/Olle Ruden, seniorrådgiver byggøkonomi, Bygganalyse as


09:30
PAUSE


09:45 - 10:15

Erfaringer fra Tønsbergprosjektet
v/Lars Stenberg Berg, Manager, Tønsbergprosjektet og Metier OEC

10:15 - 10:30
Diskusjon og oppsummering
v/ Svein Petter Raknes avd.leder Helsebygg, Metier OEC

 

BRUK SKJEMAET TIL HØYRE FOR Å MELDE DEG PÅ - SÅ SEES VI!


 kalkyle