PROGRAM

08.00 - 08.30    Registrering, servering frokost


08.30 - 08.45    Velkommen

Vigdis-LambergVigdis Lamberg, Director, Metier OEC

 

 


08.45 - 09.00    Hvilke ressurser blir det størst konkurranse om å sikre seg

Gustav-Svane-2Bedriftsundersøkelsen basert på tilbakemeldinger fra 850 ledere, ferske tall for Rogaland.

- Hva slags kompetanse blir mangelvare i arbeidsmarkedet
- Hva betyr dette for utvikling av de medarbeiderne du har
- Stillingsannonser er «ut» - hva erfarer bedriftsledere som de mest effektive rekrutteringskanaler i 2019

Gustav Svane, senior rådgiver, NAV Rogaland


09.00 - 09.20    Hva slags kompetanse har du EGENTLIG i teamet?

Cecilie-Lohne-1Personlig utvikling, erfaring og kurs endrer dine medarbeideres kompetanse over tid.  Har du full oversikt over den reelle kompetansen i virksomheten?

- Hør om Kompetansepyramiden, en enkel men effektiv metode for kompetansekartlegging.

Cecilie Lone, instruktør/mentor Metier OEC


09.20 - 09.40    Hva slags omstillingskompetanse krever våre mål for verdiskapning og SMART by

Anne-WoieHovedmål for næringsarbeid i Stavanger kommune er: Stavanger skal være blant de beste byene på konkurransekraft og verdiskapning.

- Hvordan påvirker vårt mål om verdiskapning og konkurransekraft kommuneansattes kompetanseprofil
- Hvordan skape synergieffekter mellom erfaring og nytenkning

Anne Woie, Næringssjef Stavanger kommune


09.40 - 10.00    Hvordan sikre at erfarne medarbeidere ikke oppleves som utgått på dato

Elisabeth-KvinneslandDet hevdes at utdanning eldre enn 5 år nå er passè.

- Hvordan bidra til å opprettholde selvtillit hos erfarne medarbeidere
- Hva slags påbygging av kompetanse fikk våre arbeidsledige ingeniører tilbake i arbeid

Elisabet Kvinnesland, kontorleder NITO Rogaland


10.00 - 10.20    Pause


10.20 - 10.35    Hvordan implementere våre verdier for 2400 ansatte

Geir-Høiland«Våre verdier er vår rettesnor og skal fungere som mentale forskrifter som er forankret i vår arbeidshverdag», står det å lese på selskapets hjemmesider.

- Hvordan finne medarbeidere som motiveres av våre mentale forskrifter…og beholde dem?

Geir Høiland, Konserndirektør forretningsutvikling, IKM gruppen


10.35 - 10.55    «Jeg sier EDB, men ble bedt om å lede en IT-satsing» Hvorfor meg?»

Kjell-Gustavson-spurte han seg da telefonen kom. Refleksjoner omkring hva som faktisk er suksessrik kompetanse sett i lys av hans lange erfaring som rekrutterer og som nyansatt leder i IT-selskap.

Kjetil Gustavson, ex-rekrutterer, nå avd.leder i Knowit Stavanger