Ønsker du også å gjennomføre bedre prosjekter?

Kom til Metier OEC og  lær mer om hva HSØ, Helse Midt-Norge og vi gjør for å forbedre prosjekter og hvordan få mer verdi ut av IKT-prosjektene i helseregionene.

ICT_Health

AGENDA

13:45-14:00

14:00-14:10


14:10-14:55

 

 

14:55-15:10


15:10 -16.00Registrering med drikke

Velkommen
v/Trine S. Nygård, kommersiell direktør i Metier OEC

Erfaringer og suksessfaktorer med prosjektforbedringsprogrammet PROFF i Helse Sør- Øst
v/ Eli Stokke Rondell, Enhetsleder IKT-prosjektportefølje i Helse Sør-Øst RHF og Nils Erik Aas, direktør, IKT, Metier OEC


PAUSE


Kostnadsoverskridelser i IKT-prosjekter – med erfaringer fra Helse Midt-Norge 
v/ Bjørn-Einar Kolstad, eieravdelingen Helse Midt-Norge RHF og Øyvinn Høie, leder Analyseavdelingen i Metier OEC

 


Eli StokkeErfaringer og suksessfaktorer med prosjektforbedringsprogrammet PROFF i Helse Sør-Øst
Eli Stokke Rondeel, Enhetsleder IKT-prosjektportefølje i Helse Sør-Øst RHF og Nils Erik Aas, direktør, Metier OEC

For å kunne nå Helse Sør-Østs overordnede samfunnsmål om utvikling av gode og fremtidsrettede helsetjenester og mer effektiv pasientbehandling, stilles det krav til at de riktige prosjektene/programmene blir startet og at de gjennomføres effektivt og med den rette kvaliteten. Det er igangsatt et initiativ, kalt PROFF, for å styrke gjennomføringsevne i porteføljen, herunder fokus på program- og eierstyring, porteføljestyring, gevinstrealisering og endringsledelse. Eli vil fortelle om erfaringer og suksessfaktorer med arbeidet i et komplekst landskap med mange aktører.


Kostnadsoverskridelser i IKT-prosjekter – med erfaringer fra Helse Midt-NorgeBjørn-Einar-Kolstad-C-20-10-2015
Bjørn-Einar Kolstad, eieravdelingen Helse Midt-Norge RHF og Øyvinn Høie,
leder Analyseavdelingen i Metier OEC

Mange offentlige IKT-og digitaliseringsprosjekter opplever kostnadsoverskridelser. Helsesektoren
er intet unntak. Helse-Midt Norge, som har en betydelig IKT-portefølje, tok i vår initiativ til en gjennomgang av sine styringssystemer og prosjekter for å kartlegge årsaker til kostnadsoverskridelser fra konsept til ferdig gjennomført prosjekt. Formålet med gjennomgangen var å få opp læringspunkter for planlegging og oppfølging av fremtidige prosjekter.

I dette foredraget vil Bjørn Einar Kolstad fra Helse Midt-Norge komme og fortelle litt om bakgrunnen for gjennomgangen, hva som kom frem og hvilke tiltak Helse Midt-Norge planlegger å iverksette for å øke forutsigbarhet og kontroll på sin prosjektportefølje.