samtidig prosjekteringVed å benytte en trinnmodell kan man bryte opp større prosjektoppgaver i mindre, håndterlige biter. Dette gir økt kontroll og fremdrift i prosjekteringsprosessen, og bidrar til at beslutninger tas av de rette personene, til riktig tid, med riktig underlag. Metoden passer også fint inn med andre smidige metoder og teknikker.

En trinnmodell kan benyttes for ulike typer prosjekt og for alle faser i et prosjektløp.

Last ned et eksempel på trinnmodell for infrastrukturprosjekter ved å fylle ut skjemaet.

Ønsker du å lære mer om trinnmodeller?

FoU-prosjektet, Samtidig Prosjektering, er støttet av Norges Forskningsråd. Leveransene fra dette fire år lange forskningsprosjektet er gjort tilgjengelig på nettsiden www.samtidigprosjektering.no.Her er det tilgang til mer informasjon om Trinnmodeller, og Samtidig Prosjektering som metodeverk for mer effektiv gjennomføring av samferdselsprosjekter.