Det er noen viktige erfaringer fra friluftslivet, som kan være vel så nyttige for implementering av organisasjonsendringer.

Ikke la dine organisasjonsendringer defineres av flaks, men av god prosessledelse og de riktige verktøyene.

Last ned våre endringsvettregler ved å fylle ut skjemaet. Vi håper de vil være til nytte når du skal implementere endringer i din organisasjon.

Endringsvettreglene-1