Landets største prosjektundersøkelse

Metier OEC-undersøkelsen

Her kan du laste ned rapporten og se de viktigste funnene fra undersøkelsen

De viktigste funnene

Metier OEC-undersøkelsen har siden 2015 tatt tempen på prosjekt-Norge. De 1000 som har besvart årets undersøkelse representerer en bredde av prosjektorienterte virksomheter. Til sammen gir svarene deres oss et godt øyeblikksbilde på hvordan det står til med styring og ledelse av landets prosjekter.

Hovedfunnene i undersøkelsen: 
  1. Gevinstrealisering er fremdeles utfordrende for mange
  2. For dårlig omfangsstyring hindrer prosjekter i å levere på tid og kost
  3. Stadig flere innser viktigheten av god prosjekteierstyring
  4. Ledende virksomheter standardiserer og etterlever krav til ledelse av prosjekter


Last ned undersøkelsen ved å fylle ut skjemaet i toppen.