AACEI Norway - 7. årlige Fagdag 2020

19. NOVEMBER

Foredragsholdere:

Vi har vært heldige å få satt sammen et program med både nasjonale og internasjonale foredragsholdere som vi tror vil falle i smak hos de fleste.
Fra Jernbanedirektoratet vil Per Arne Fredriksen fortelle om estimering i tidligfase. Øyvind Moshagen fra Nye Veier og Jan Bakken fra Metier OEC vil snakke om prosjektoptimalisering fra NTP til gjennomføring.
Fra Storbritannia får vi to innlegg –Matthew Ingham fra IPA om “Low Cost Projects: State of Industry and Drivers of Cost-Effective Project Delivery” og Aileen Jamieson fra Performance Forum/ Turner & Townsend et innlegg med tittel “How to improve the performance of your project”.

Magne
Lilleland-Olsen

Per Arne
Fredriksen
Jan
Bakken
Øyvind
Moshagen
Matthew
Ingham 
Aileen
Jamieson
Magne Lilleland-Olsen-3

 

Øyvind Moshagen

 

 


 

Agenda

Årets tema: Cost efficency

Velkommen til digital fagdag for AACEI 19. november 2020


12.00 - Velkommen v/Styret AACEI Norway

Verdistyrt prosjektutvikling
Magne Lilleland-Olsen, Styremedlem AACEI Norway & Director Metier OEC


12.20 - Kostnadsestimering i tidligfase
Per Arne Fredriksen, Direktør Infrastrukturavtaler, Jernbanedirektoratet 


12:45 - Optimalisering av prosjektene fra NTP til gjennomføring
Øyvind Moshagen, Direktør utbyggingsportefølje 2 Nye Veier og Jan Bakken, Director Metier OEC  


13:10  - Low Cost Projects: State of Industry and Drivers of Cost-Effective Project Delivery
Matthew Ingham, Advanced Associate Project Analyst, E&P, Independent Project Analysis (IPA)


13:35 - How to improve the performance of your project
Aileen Jamieson, Chairwoman of Performance Forum, and Director, Natural Resources, Turner & Townsend


14:00 - Oppsummering 


 

Meld deg på her

Du vil få oppdatert informasjon før fagdagen