Metier OEC søker:

Konsulenter

til partnernettverket i Digital

Vi søker tilknyttede konsulenter med erfaring innen prosjektledelse 

Vi ser for oss at du er spesialist innen digitalisering. Helst er du kompetent på noen av følgende områder:


  • Smidige metoder og smidige miljøer
  • Produktledelse, teamledelse og kontinuerlig utvikling av IT løsninger
  • Endringsledelse og organisasjonsutvikling
  • Virksomhetsarkitektur
  • Forbedring av virksomhetsprosesser, styring og ledelse
  • Scrum, SAFe, PRINCE2, PROSCI
  • Anskaffelse, kontraktledelse

Som organisasjon har Metier OEC flat struktur, samt en innovativ og læringshungrig kultur. Vi har spennende prosjekter og oppdrag i hele landet. Felles for dem alle er at du vil sitte på kundesiden. Hos oss vil du få anledning til å jobbe og utvikle deg innenfor mange områder, både i privat og offentlig sektor.

Vi kan tilby et utviklingsfokusert arbeidsmiljø der du får stor påvirkningskraft både innad i organisasjonen, og i møte med våre kunder og oppdragsgivere. Du vil også få tilgang til vår verdensledende kursportal med kurs og sertifiseringer i kompetanseområder tilpasset ditt felt.

 

Hva er en tilknyttet konsulent?

For å kunne bistå våre kunder i deres prosjekter og initaitiver, samarbeider vi med både konsulentmiljøer og deg som driver for deg selv som konsulent. Vi kaller disse ressursene tilkyttede konsulenter. Da jobber du gjennom våre avtaler, og får mulighet til de spennende prosjektene vi deltar i og leder.

Er det i steden en fast stilling du er interessert i er dette siden for deg. 

Vil du heller ringe oss? 

Ingen problem. 

Både Silje og Niels kan kontaktes. Silje er rekrutteringsansvarlig for Digital, mens Niels er direktør innenfor samme avdeling. 

silje farge rundt

Silje Østmoen Krafft 
E-post: silje.ostmoen@metieroec.no
Mobil:+47 904 18 908

Niels-Juul-Frost
Niels Juhl Frost
E-post: niels.juhl.frost@metieroec.no
Mobil:+47 915 53 825

 

 

Hva får du som tilknyttet konsulent i Metier OEC?

Som tilknyttet konsulent i vårt partnernettverk får du jobbe i store, interessante og prestisjetunge prosjekter og oppdrag. Der vil du jobbe sammen med dyktige folk fra Metier OEC, innleide firmaer og andre leverandører. 

Gjennom vårt partnernettverk får du tilgang til fagsamlinger og mulighet til kompetanseheving gjennom vår verdensledende kursportal.

Hvem er vi og hvilke type opprag kan du forvente som en del av vårt fagnettverk?

Hvem er vi?

Metier OEC er ledende innenfor prosjektledelse, prosjektforbedring og digitalisering i Norge. Våre kunder er innen både privat og offentlig sektor, og omfatter foretak innen helsesektoren, bygg- og anleggs, justis-, bank- og finans-, samferdsel-, industri- og energisektoren. Metier OEC leverer konsulenttjenester, prosjektressurser, software/teknologi og opplæring.

Hvilke oppdrag kan du forvente hos oss?

Vi har oppdrag i svært mange av de store, offentlige digitaliseringsprosjektene som pågår. I tillegg har vi en rekke oppdrag i store og små private virksomheter. 

Her kan du lese om noen av oppdragene våre.