Velkommen til gratis webinar:

Autosys kjøretøy - veien til suksess

 

calendar  05. MAI 2021

 

wall-clock  09:00-10:00

 

Prosjektet Autosys kjøretøy har de siste seks årene gått fra fiasko til kjempesuksess, og har nylig blitt trukket frem som en digital suksesshistorie av regjeringen. Det finnes det gode grunner til; det digitale systemet for kjøretøy gir samfunnet over seks milliarder kroner i samfunnsnytte. Statens vegvesen og Metier OEC tar deg med på innsiden og forteller hva som bidro til at prosjektet lykkes.

Autosys kjøretøyprosjektet har gjennom flere leveranser laget et av de mest komplekse IKT-systemene i offentlig sektor. Systemet gir effektiv registrering og godkjenning av nye og brukte kjøretøy, og utleverer datagrunnlag til håndterering av bompenger, forsikringer og skatter og avgifter – for å nevne noe. Metier OEC har vært med på reisen.

På webinaret diskuterer prosjektleder Erik Johannessen i Statens vegvesen suksessfaktorer for prosjektet med kontraktansvarlig Teresa Edland og assisterende prosjektleder Rine Larsen Hoem fra Metier OEC. Administrerende direktør i Metier OEC, Halvard Kilde, fasiliterer samtalen.

 

Agenda

  • Introduksjon ved Halvard Kilde, administrerende direktør, Metier OEC
  • Autosys kjøretøy på 5 minutter – veien til suksess, Erik Johannessen, prosjektleder Autosys Kjøretøy, Statens vegvesen
  • Suksessfaktorene som faktisk ga suksess ved Erik Johannessen, sammen med assisterende prosjektleder Rine Larsen Hoem og kontraktsansvarlig Teresa Edland, Metier OEC
    • Styring og ledelse
    • Verdier og kultur
    • Gjennomføringsmodell og kontraktsregime
  • Spørsmål og svar

– Autosys er et av de større IKT-prosjektene i statlig regi. Med dette systemet har vi fått en moderne løsning for å håndtere data om alle kjøretøy. Dermed er hverdagen blitt enklere for forbrukere, for bilforhandlere, og for etatene som er avhengig av kjøretøydata. Samtidig sparer samfunnet over seks milliarder kroner. Det kaller jeg en digital suksesshistorie, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide til regjeringen.no