Velkommen til webinar!

Porteføljestyring: Hva, hvorfor og hvordan

 

calendar  14. JANUAR 2021

 

wall-clock  09:00-10:00

 


Porteføljestyring: Hva, hvorfor, og hvordan

Programmer og prosjekter hjelper en virksomhet å flytte seg fra nåsituasjonen til en fremtidig ønsket situasjon. Ser man alle programmene og prosjektene under ett representerer de virksomhetens totale investering i endringsinitiativer, og kalles en portefølje. Porteføljens viktigste oppgave er å sikre at virksomheten når sine strategiske mål. Det skjer gjerne ikke helt av seg selv, og å utøve god porteføljestyring er svært viktig. Dette gjelder om prosjektene dine er til for å «endre virksomheten» eller som en del av «normal forretningsdrift».

Enkelt forklart innebære god porteføljestyring å ha to tanker i hodet;

  • Sikre at de riktige prosjektene eller programmene settes i gang, og ikke minst at feil initiativer stoppes (eller helst aldri startes)
  • Følge opp at prosjektene og programmene gjennomføres riktig.

I dette webinaret gir Anders Tellefsen deg sine beste tips for å lykkes med god styring av din portefølje.

Agenda:

  • Introduksjon
  • Hva er porteføljestyring og hvorfor skal vi bry oss om det?
  • Prinsipper for god porteføljestyring
  • Valg av riktige programmer og prosjekter
  • Leveranse av porteføljen
Anders Tellefsen 
Director, Metier OEC   

Anders Tellefsen er Direktør i Metier OEC og jobber med virksomhetsforbedring. Han har fylt flere ulike roller i sin karriere som eksempelvis bedriftsleder, prosjekteier, prosjektleder både i Norge og Brasil, og har dermed meget god innsikt i virksomheters og prosjekters behov og samvirke. I Metier OEC jobber han i hovedsak med forretningsendring, forbedringsprogrammer og organisasjonsutvikling.

Anders er utdannet sivilingeniør fra NTNU og er en erfaren kursleder med meget gode tilbakemeldinger. Han har 30 års prosjekt- og ledererfaring.


Inviter med en kollega 

Send denne lenken til de du ønsker å invitere med deg:
https://info.metieroec.no/webinar-porteføljestyring