Prosjektstyring satt i system

Metier OEC har mer enn 30 års erfaring med implementering av prosjekt- og porteføljestyringsløsninger fra Oracle Primavera. Løsningene er markedsledende innenfor fysiske prosjekter globalt og hjelper våre kunder i å skaffe seg forutsigbarhet og kontroll i hele prosjektets levetid.

Oracle Primavera P6 EPPM

Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management lar deg administrere prosjekter av alle størrelser med sin skybaserte, kraftige og brukervennlige løsning for prioritering, planlegging, styring og gjennomføring av prosjekter, programmer og porteføljer.

 • Planlegg og kontroller programmer og individuelle prosjekter
 • Velg riktig strategisk miks av prosjekter
 • Balanser ressurskapasitet
 • Ressurstildeling og fremdriftsmåling
 • Overvåk og visualiser prosjektytelse kontra plan
 • Løsningen fostrer team samarbeid
 • Integrer med bedriftens ERP-system

Ta kontakt for en uforpliktende samtale og lær mer om hvordan Primavera P6 EPPM kan bidra til kontroll i ditt prosjekt.

 

Oracle Primavera Cloud

Oracle Primavera Cloud (OPC) er en komplett prosjekt- og porteføljestyringsløsning for alle faser i prosjektet. OPC er en skyløsning basert på beste praksis innenfor prosjektstyring og –ledelse av fysiske prosjekter. Noen av fordelene med Oracle Primavera Cloud er bl.a.:

 • Skybasert løsning, med kort implementeringstid og rask realisering av nytte
 • En felles plattform for planlegging, prioritering, gjennomføring og overvåking av prosjekter og programmer
 • Optimalisering av investeringer for å maksimere verdiskapning og strategisk bidrag for virksomheten gjennom porteføljeplanlegging og scenarioplanlegging
 • Forbedret risikohåndtering; full oversikt over helsestatus og utvikling i prosjekt og portefølje - unngå forsinkelser og kostnadsoverskridelser
 • Omfattende, integrert planlegging - CPM (Critical path method) og Lean Scheduling, inkludert Last Planner ®
 • Komplett kapasitetsplanlegging og ressursstyring som sikrer optimal utnyttelse av kapasiteten i din organisasjon
 • Samarbeid og kontroll på tvers av team for produktivitet og kvalitet i alle ledd
 • Enkel tilgang fra pc og mobile enheter, opprett og oppdater aktiviteter og oppgaver, og se dashboard, rapporter og filer med offline støtte

Ta kontakt for å lære mer om hvordan Oracle Primavera Cloud kan hjelpe deg i dine prosjekter.

 

Oracle Aconex

Kravet til effektiv samhandling og god prosess-støtte i fysiske prosjekter er stadig økende og mange prosjektorganisasjoner opplever dette som utfordrende. Oracle Aconex er utviklet som en skybasert løsning gjennom mer enn 20 år og er i dag blant verdens mest anvendte plattformer for samhandling i fysiske prosjekter.

Oracle Aconex sikrer enkel tilgang til riktig informasjon i hele prosjektets levetid, inkludert overlevering til driftsorganisasjonen. I løsningen møtes alle involverte parter og samhandler rundt felles informasjon gjennom prosesser for bl.a.:

 • dokumenthåndtering/-godkjenning
 • tekniske avklaringer (RFI/TQ)
 • grensesnittshåndtering
 • avvikshåndtering
 • systematisk ferdigstillelse
 • inspeksjoner og test på site

Løsningen er godt integrert med BIM som sikrer bedre informasjonsflyt og raskere prosesser. Ta kontakt for å lære mer om hvordan vi kan gjøre Oracle Aconex raskt tilgjengelig for ditt prosjekt/din virksomhet.

Her er en kort introduksjonsvideo av Oracle Aconex:

Våre tjenester

Implementering

Oracle Primavera Gold PartnerMetier OEC har vært Oracle Primavera partner i mer enn 30 år. Våre erfarne konsulenter kan bistå i alle faser av implementering av Oracle sine prosjekt- og porteføljestyringsprodukter. Vi kombinerer ekspertise og beste praksis innen prosjektstyring og –ledelse av fysiske prosjekter med systemkompetanse på Oracle sine produkter. Dette sikrer våre kunder kostnadseffektive implementeringer og varig nytte fra sine prosjekt- og porteføljestyringsprodukter.

De fleste av våre kunder har vi også hjulpet med å integrere prosjektstyringsløsningen med bedriftens ERP løsning eller andre tilstøtende systemer. Ta kontakt for en uforpliktende samtale om dette er av interesse.

Support og tilgang på ekspertise

Gjennom vårt leveranseteam og eksperter på Oracle produktene så tilbyr vi egne supportavtaler til våre kunder. Gjennom denne avtalen vil man bl.a. få tilgang på:

 • Brukersupport på funksjonalitet i løsningen for superbrukere

 • Teknisk support på løsningen, inkludert kommunikasjon med Oracle sitt supportapparat

 • Administrasjon av lisensavtaler og vedlikeholdsavtaler mot Oracle.

 • Oppdatert og relevant informasjon fra Metier OEC gjennom nyhetsbrev, seminarer og konferanser.

 • Bistand i forbindelse med oppgraderinger og nye releaser på applikasjonene.

Kurs

Metier OEC tilbyr sertifisert opplæring for våre prosjektstyringsprodukter, gjennom Oracle University. Organisatorisk implementering av nye systemer er en hovedfaktor for å lykkes med realisering av ønsket effekt og nytte. Her finner du noen av våre kurs, sammen med kurskalender og påmeldingsskjema:

Vi arranger også skreddersydde interne kurs etter behov. Ta kontakt om du ønsker mer informasjon om dette tilbudet.

Tips og nyttig innhold

Artikler

 

Videoer

Demonstration of Risk Management using Oracle Primavera Cloud:

crown

Noen av våre fornøyde kunder

referanser-1

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat om Oracle produktene.

Fyll ut skjemaet eller ta kontakt med enten Knut Steinar eller Olaf direkte. Vi ser frem til å høre fra deg.

Knut-Steinar-Engene
Knut Steinar Engene, Leder Prosjektsystemer, Metier OEC
E-post: knut.engene@metieroec.no
Mobil: +47 928 30 842

 

Olaf-Denris


Olaf Denris, Senior Manager, Metier OEC
E-post: olaf.denris@metieroec.no
Mobil: +47 922 00 290