Hvor moden er din prosjektvirksomhet?

Vi kan hjelpe deg med å kartlegge dagens status ved hjelp av P3M3®-rammeverket

Hvordan måler man egentlig prosjektmodenhet?


P3M3 er en anerkjent internasjonal standard for måling av prosjektmodenhet fra AXELOS. Metoden er utformet for å gi organisasjoner en forståelse for eget modenhetsnivå.

Den dekker både prosjekt-, program- og porteføljeledelse og beskriver egenskaper organisasjonen bør fremvise innenfor fem modenhetsnivåer. P3M3 bryter ned kompleksiteten i syv ulike temaer hvor man da ser på hvor moden man er innenfor hvert tema.

prosjektmodenhet-3

P3M3 gjør det mulig å måle hvor organisasjonen befinner seg i dag samt belyse de tiltak som organisasjonen bør fokusere på for å øke modenheten og effektivitet på kort og lengre sikt.

Vil du høre mer om prosjektmodenhet og hva P3M3-rammeverket kan gjøre for din virksomhet?

Ta kontakt for en uforpliktende prat ved å fylle ut skjemaet.

Bli bevisst på egen prosjektmodenhet


Mange organisasjoner opplever at iverksatte prosjekter konsekvent sprenger rammene uten å forstå hvorfor.
Andre starter prosjekter uten å vurdere godt nok om det vil kunne oppnå den effekten man er ute etter, eller om det faktisk finnes andre og mer kosteffektive veier til målet.

Felles for mange av disse organisasjonene er gjerne umodne prosesser og mangelfulle rammebetingelser for styring av både prosjektporteføljen og enkeltprosjekter.

Her kan en bevisstgjøring av egen prosjektmodenhet bidra til å identifisere områder som trenger forbedring for å nå de strategiske målene.

Hvorfor bør din virksomhet måle sin modenhet?


Å forstå og forbedre organisasjonens kapasitet til å styre sine porteføljer, programmer og prosjekter mer effektivt bør stå høyt på mange ledergruppers liste.

Du får oversikt over organisasjonens styrker og svakheter, og identifiserer nøkkelferdigheter som kreves for å heve seg til neste nivå.

P3M3-rammeverket hjelper deg med å identifisere og prioritere de tiltak som har høyest nytte/kost faktor for organisasjonen basert på valgte målsettinger. Metoden bistår med å sette forventinger til hva som skal gjøres, i hvilken rekkefølge, i hvilket tidsrom, samt dokumentere utvikling over tid. I sum vil P3M3 være et ypperlig grunnlag for en styrt virksomhetsforbedring.

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss

Thomas
Thomas Haneborg
Manager
Mob: 98 60 26 14
Tlf: 24 12 45 00