PMIPUB

STED: Metier OEC nye lokaler i Hovfaret 10 på Skøyen
TID: 16:30 - 20:00
SERVERING: Det vil bli servert enkel mat og drikke fra klokken 16:30


AGENDA:

16:30-17:00
Servering av mat og drikke

17:00-17:15
Velkommen til Metier OEC 
v/Trine Nygård, Commercial director i Metier OEC 

17:20-18:00 
Global Change Programmes
How to plan and execute global change programmes using technology as a catalyst. Focus on developing a conceptual approach, procurement, methods for cooperation, communication and change management as well as culture. Using as an example RPS’s global change programme and IT modernisation.

v/Odd Andersen, Director, Metier OEC

18:00-18:30
Politiets nasjonale beredskapssenter – Erfaringer med samspill som gjennomføringsmodell
Prosjektet ble godkjent i Stortinget i desember 2017 etter et forprosjekt som gikk over 1,5 år. Forprosjektet ble levert 17 prosent under budsjett og to måneder før tiden. Løsningen oppfyller alle funksjonelle forventninger fra politiet og kostnadene er tatt ned 15 prosent i forhold til estimatet ved konseptvalget. Merete K Woldseth, Spesialist på kontrakt og anskaffelser, og Prosjektdirektør, Paul Torgersen, deler av sine erfaringer fra et av Norges mest omtalte prosjekter i senere år.

v/Paul Torgersen, Prosjektsjef, Politiets Beredskapssenter og Merethe K. Woldseth, Senior manager, Metier OEC


18:30-19:00
PAUSE med kaffe og mingling


19:00-19:30 
Kultur i prosjekt – både sett fra Statens Vegvesen Autosys kjøretøy prosjekt og Statnett.
Rine Hoem, Camilla Foss Hansen og Teresa Edland utdyper viktigheten av kultur som suksessfaktor i store og høyt prioriterte IKT-utviklingsprosjekter. Foredragsholderne har mange års erfaring fra prosjektledelse og vil bidra med eksempler fra  bl.a. Statens Vegvesen  og Statnett.
v/Rine Hoem, Camilla Foss Hansen og Theresa Edland, Metier OEC

19:30-20:00
Kontrakter i store offentlige utbyggingsprosjekter.

v/Lars Galtung, Metier OEC

 

LITT OM FOREDRAGSHOLDERNE:


Merethe K. Woldseth. Senior manager i Metier OEC og spesialist på kontrakt og anskaffelser. Merethe var assisterende prosjektleder for forprosjektet til Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB), og hadde bl.a. ansvaret for kontraheringen av totalentreprenøren. Er nå, i gjennomføringsfasen av PNB, prosjektleder for «Virksomhetstesting og ibrukstakelse», samt ansvarlig for endringshåndtering, anskaffelser og prosjektadministrasjon. Merethe har 22 års arbeidserfaring fra flere bransjer. De siste 14 årene som prosjektleder for komplekse byggeprosjekter.

Paul Torgersen. Prosjektsjef for Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) og partner i Marstrand AS. Paul ledet oppbygging av Metier Consulting fra oppstarten på tidlig 2000-tallet til en omsetning på 150 MNOK og 60 konsulenter. Han har 20 års erfaring fra rådgiving, analyse og kvalitetssikring av store prosjekter i et bredt spekter av bransjer. Han ledet forprosjektet for PNB (design-to-cost og samspillkontrakt) som ble levert og godkjent i Stortinget på rekordtid. Leder nå prosjektet videre under gjennomføring.

Odd Andersen er Director i Metier OEC og arbeider med prosjekt- og programledelse. Han har ledet flere store prosjekter herunder valg og implementering av ERP systemer. Han har også ledet flere prosjekter under Finansdepartementets KS-regime.

Rine Hoem. Rine Hoem er senior manager i Metier OECs konsulentvirksomhet i ICT Project & Programmes. Rine har over 10 års erfaring som prosjektleder og rådgiver innenfor prosjektledelse og prosjektstyring, hovedsakelig innenfor store IKT-prosjekter med smidig gjennomføring. Hun er sertifisert IT Project Professional, PRINCE2® Practitioner, PRINCE2® Agile og Scrum master. I Autosys kjøretøyprosjektet er Rine assisterende prosjektleder, samt ansvarlig for usikkerhetsstyring, leveranse- og kapasitetsplanlegging, samt metodeansvarlig.

Camilla Foss Hansen. Camilla Foss Hanssen er Manager i Metier OEC og har over 8 års erfaring med prosjektledelse som fag. Camilla holder på å avslutte Statnetts høyest prioriterte prosjekt, Driftsentralprosjektet, der leveransen nettopp er satt på drift. Camilla har sertifiseringene PRINCE2 Foundation og Certified Planner.

Teresa Edland. Senior manager i Metier OEC. Rådgiver innenfor IKT prosjekter, smidig gjennomføring, kontrakt og anskaffelser. Teresa er kontrakts- og endringsansvarlig; samt kultur- og organisasjonsutvikler i Autosys kjøretøy prosjektet hos Statens vegvesen.  Teresa har 23 års arbeidserfaring fra IKT bransjen, blant annet som avdelingsleder, utviklingsleder, prosjektleder og leveranseansvarlig.

Lars Galtung. Lars er prosjektleder i Metier OEC med erfaring fra  offshore og landbaserte utbyggingsprosjekter, foredrar rundt utvikling av kontraktstruktur og valg av anskaffelsesprosess, kontraktstype og kompensasjonsformater som verktøy for å håndtere ulike typer risiko. Foredraget tar for seg typiske utfordringer som store prosjekter vil ha og hvordan man bør  identifisere og bryte opp disse.

Trine S. Nygård. Trine har ansvar for salg, marked og forretningsutvikling i Metier OEC. Hun har over 20 års erfaring fra prosjektledelse og er PMI, Prince2® og MSP®-sertifisert.