Få full oversikt over status på prosjektene dine

Prosjektportalen myProjects

myProjects gjør virksomhetens prosjektmetodikk og beste praksis lett tilgjengelig, og sikrer en effektiv prosjektoppstart og standardisert gjennomføring av prosjekter og leveranser. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat ved å fylle ut skjemaet til høyre.

Prosjektsystemer fra Metier OEC

Markedsledende produkter

Våre to hoved-produktlinjer består av Oracle Primavera, som er markedsledende innenfor komplekse prosjekter i Construction og Engineering, og vårt eget produkt, prosjektportalen myProjects. Satt sammen kan disse produktene ta et prosjekt fra vugge til grav – fra tidligfase til prosjektet overleveres og du skal ta ut gevinsten. 

I tillegg til implementering, tilbyr vi support, veiledning og bistand for videreutvikling og forvaltning av løsningen over tid.

Løsning for følgende roller:

PMOProject management office (PMO)

myProjects er ett effektivt verktøy for å sikre implementering av Kundens prosjektmetodikk og beste praksis i virksomheten. Dette skaper en felles prosjektkultur og gir PMO’et en arena for erfaringsoverføring og kontinuerlig forbedring. Automatisk opprettelse av prosjektrom basert på valgt prosjektmodell sørger for enkel tilgang til bl.a. maler og sjekklister og riktig bruk av det PMO’et har i sin verktøykasse.

LederProsjektleder

myProjects er prosjektets cockpit og prosjektlederens viktigste støttesystem i prosjektgjennomføringen. Prosjektrommet er basert på virksomhetens beste praksis med enkel tilgang til maler, sjekklister, eksempler og annet innhold som ofte ligger godt gjemt i kvalitetssystemet. myProjects har sikrer full oversikt over status i prosjektet og inneholder automatisk generering av månedsrapporter. Samhandlingsmulighetene i myProjects gjør det enkelt å samarbeide og skaper ett felles rom for alle involverte i prosjektet!

eierProsjekteier

Riktig informasjon til riktig tidspunkt er en forutsetning for en velfungerende beslutningsprosess for prosjektvirksomheter. De som bruker lang tid, eller tar feil beslutning, får som vi vet dårlige prosjekter. I myProjects er eierstyringsmodellen med tilhørende krav implementert i samme løsning som prosjektene gjennomføres. Dette sikrer forutsigbarhet mellom prosjekteier og prosjektleder og enkel tilgang til beslutningsunderlag til riktig tidspunkt. Beslutningsunderlaget blir automatisk lagret i myProjects slik at man sikrer full sporbarhet og transparens.

deltagerProsjektdeltaker

Studier viser at vi bruker opp mot 20% av arbeidsdagen til å lete etter og samle informasjon. I tillegg er behovet for samhandling rundt informasjon stort i prosjekter. myProjects sikrer en felles arbeidsflate for alle prosjektdeltakere med enkel tilgang til gjeldende informasjon og dokumenter i prosjektet. I prosjektrommet har man enkel tilgang til det den enkelte rolle/prosjektdeltaker trenger for å utøve sine oppgaver basert på virksomhetens beste praksis og prosjektmetodikk. Dette sørger for effektivitet og mer tid til de virkelige utfordringene i prosjektet.

3 grunner til å velge myProjects

Få en felles portal for styring og oppfølging av dine prosjekter. myProjects sikrer enkel tilgang til nødvendig informasjon for alle involverte i virksomhetens verdikjede. Samhandling og koordinering mellom ledelse, prosjekteier og de som styrer og gjennomfører prosjektene er ivartatt i en felles arbeidsflate. myProjects sikrer én sannhet ett sted med riktig styringsinformasjon for hele prosjektporteføljen.


Oversikt og forutsigbarhet for alle dine prosjekter

myProjects gjør virksomhetens prosjektmodell og metodeverk lett tilgjengelig, og sikrer en effektiv prosjektoppstart og standardisert gjennomføring av prosjekter hver gang. myProjects gir jobbstøtte i alle faser av prosjektene og sikrer riktig bruk av gjeldende beste praksis. Dette gir prosjektdeltakere mer tid til å jobbe med de virkelige utfordringene i prosjektene. I tillegg skaper man en felles kultur for prosjektarbeidet i virksomheten og en arena for erfaringsoverføring og kontinuerlig forbedring.


Riktig bruk av beste praksis

myProjects er ett standardprodukt som kan implementeres som en skyløsning eller i Kundens infrastruktur. Produktet er sømløst integrert med Office-applikasjonene og bygger på SharePoint sin funksjonalitet for samhandling og dokumenthåndtering. Med myProjects er implementeringstiden kort og man oppnår rask gevinst for virksomheten.


Effektiv implementering og rask gevinst

crown

Noen av våre fornøyde kunder

logoer primavera-1