Få full oversikt over status på prosjektene dine

Prosjektportalen myProjects

myProjects gjør virksomhetens prosjektmetodikk og beste praksis lett tilgjengelig, og sikrer en effektiv prosjektoppstart og standardisert gjennomføring av prosjekter og leveranser.

Dette får du med myProjects

Felles prosjektmetodikk

Sørger for bruk av en felles prosjektmetodikk som utnytter organisasjonens styrker.

Oversikt

Sikrer prosjektstyring og eierstyring ved å gi prosjektlederen oversikt over prosjektet sitt og ledelsen oversikt over virksomhetens prosjektportefølje.

Samhandling

Gir en plattform som gjør det enkelt å samhandle innad i prosjektene og mellom prosjektene og ledelsen.

Erfaringsoverføring

Samler erfaringer og tilrettelegger for erfaringsoverføring og videreutvikling av beste praksis på tvers av organisasjonen.


Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Noen av våre fornøyde kunder

 

referanser-myProjects-1

 

Løsning for følgende roller:

 

PMOProject management office (PMO)

myProjects er ett effektivt verktøy for å sikre implementering av kundens prosjektmetodikk og beste praksis i virksomheten. Dette skaper en felles prosjektkultur og gir PMO’et en arena for erfaringsoverføring og kontinuerlig forbedring. Automatisk opprettelse av prosjektrom basert på valgt prosjektmodell sørger for enkel tilgang til bl.a. maler og sjekklister og riktig bruk av det PMO’et har i sin verktøykasse.

LederProsjektleder

myProjects er prosjektets cockpit og prosjektlederens viktigste støttesystem i prosjektgjennomføringen. Prosjektrommet er basert på virksomhetens beste praksis med enkel tilgang til maler, sjekklister, eksempler og annet innhold som ofte ligger godt gjemt i kvalitetssystemet. myProjects har sikrer full oversikt over status i prosjektet og inneholder automatisk generering av månedsrapporter. Samhandlingsmulighetene i myProjects gjør det enkelt å samarbeide og skaper ett felles rom for alle involverte i prosjektet!

eierProsjekteier

Riktig informasjon til riktig tidspunkt er en forutsetning for en velfungerende beslutningsprosess for prosjektvirksomheter. De som bruker lang tid, eller tar feil beslutning, får som vi vet dårlige prosjekter. I myProjects er eierstyringsmodellen med tilhørende krav implementert i samme løsning som prosjektene gjennomføres. Dette sikrer forutsigbarhet mellom prosjekteier og prosjektleder og enkel tilgang til beslutningsunderlag til riktig tidspunkt. Beslutningsunderlaget blir automatisk lagret i myProjects slik at man sikrer full sporbarhet og transparens.

deltagerProsjektdeltaker

Studier viser at vi bruker opp mot 20% av arbeidsdagen til å lete etter og samle informasjon. I tillegg er behovet for samhandling rundt informasjon stort i prosjekter. myProjects sikrer en felles arbeidsflate for alle prosjektdeltakere med enkel tilgang til gjeldende informasjon og dokumenter i prosjektet. I prosjektrommet har man enkel tilgang til det den enkelte rolle/prosjektdeltaker trenger for å utøve sine oppgaver basert på virksomhetens beste praksis og prosjektmetodikk. Dette sørger for effektivitet og mer tid til de virkelige utfordringene i prosjektet.

Noen av våre kunder sier

Prosjektportalen myProjects gjør Bane NORs prosjektmodeller og beste praksis lett tilgjengelig for hele virksomheten. Løsningen legger til rette for en effektiv prosjektoppstart og standardisert gjennomføring av prosjekter i Bane NOR. Prosjektdeltakere kan samtidig melde inn forslag til ytterlige forbedringer av vår prosjektmetodikk som sikrer kontinuerlig utvikling og erfaringsoverføring mellom prosjektene.


Thomas Gulliksen

Fagansvarlig prosjektsystemer, Bane NOR

Som en del av vårt forbedringsprogram Sirius har vi tatt i bruk myProjects som Mantenas Prosjektportal. Dette er det naturlige stedet å oppsøke for å få oversikt over alle pågående prosjekter (kundeprosjekter og interne prosjekter), og sikrer faktisk bruk av vår prosjektmetodikk og beste praksis. Den legger til rette for en enhetlig måte å gjennomføre, og følge opp prosjektene våre på, og sørger for en standardisert statusrapportering


Silje Nilsen

Commercial Director, Mantena

Implementeringen av myProjects har vært en nøkkeldriver I å forbedre vår prosjektledelse og styring i Forsvaret. Løsningen sikrer faktisk bruk av vår prosjektmetodikk i alle prosjekter, inkludert effektiv samhandling og rapportering.


Petter Eik-Andresen

Manager for Profesjonell Project management, Forsvarsmateriell

3 grunner til å velge myProjects

1. Oversikt og forutsigbarhet i alle dine prosjekter

Få en felles portal for styring og oppfølging av dine prosjekter. myProjects sikrer enkel tilgang til nødvendig informasjon for alle involverte i virksomhetens verdikjede. Samhandling og koordinering mellom ledelse, prosjekteier og de som styrer og gjennomfører prosjektene er ivartatt i en felles arbeidsflate. myProjects sikrer én sannhet ett sted med riktig styringsinformasjon for hele prosjektporteføljen.

2. Riktig bruk av beste praksis

myProjects gjør virksomhetens prosjektmodell og metodeverk lett tilgjengelig, og sikrer en effektiv prosjektoppstart og standardisert gjennomføring av prosjekter hver gang. myProjects gir jobbstøtte i alle faser av prosjektene og sikrer riktig bruk av gjeldende beste praksis. Dette gir prosjektdeltakere mer tid til å jobbe med de virkelige utfordringene i prosjektene. I tillegg skaper man en felles kultur for prosjektarbeidet i virksomheten og en arena for erfaringsoverføring og kontinuerlig forbedring.

3. Effektiv implementering og rask gevinst

myProjects er ett standardprodukt som kan implementeres som en skyløsning eller i Kundens infrastruktur. Produktet er sømløst integrert med Office-applikasjonene og bygger på SharePoint sin funksjonalitet for samhandling og dokumenthåndtering. Med myProjects er implementeringstiden kort og man oppnår rask gevinst for virksomheten.