Velkommen til gratis webinar!

Slik gjør du virksomheten i stand til å sikre verdi i prosjektene

 

calendar  3. mars 2022

 

wall-clock  09:00 - 09:45

 

 


Prosjekt blir en mer og mer utbredt arbeidsform også i mindre organisasjoner og utenfor de mer tradisjonelle prosjektindustriene. Mange har etter hvert både kompetanse om og struktur for tradisjonell prosjektledelse på plass. Mer ukjent er fortsatt virksomhetsledelsens rolle i prosjekter og en strukturert tilnærming til faget prosjekteierstyring. 

I mindre virksomheter er gjerne prosjektene mindre, budsjettene er lavere, ressursene er færre og kompliserende faktorer er færre. Det betyr ikke at ledelsen rolle og involvering blir mindre viktig. Snarere tvert imot. Sannsynligvis vil en mindre virksomhet være enda mer sårbar for at feil prosjekter initieres og/eller gjennomføres dårlig, med tilhørende manglende verdiuttak i andre enden. 

Så hvilke verktøy har virksomhetsledelsen i kampen for å sikre verdi gjennom prosjekter? Det mest nærliggende svaret er prosjekteierstyring inn mot det enkelte prosjekt. Her har de fleste en hel del å gå på både når det gjelder struktur, forutsigbarhet og samarbeid med prosjektet og dets prosjektledelse. I et utvidet perspektiv (utover det enkelte prosjekt) er det andre mer strukturelle grep man kan ta. Da handler det om å sikre at virksomheten leverer gjentakendegode prosjekter med dertil gevinst/verdi. Her har vi etter hvert en del erfaring rundt hva som skal til.  

Dette webinaret vil gi deg et innblikk i disse suksessfaktorene, samt noen praktiske råd knyttet til hvordan man får dette implementert i virksomheten. Det blir satt av tid til spørsmål og svar mot slutten av webinaret.  

Agenda

Hva er ledelsens rolle inn mot prosjekter?

  • Hva er prosjekteierstyring?
  • Vi går igjennom hva ledelsen bør fokusere på i ulike prosjektfaser og hvilke oppgaver som hører til.

Store versus mindre prosjekter

  • Hva er forskjellene på store og små prosjekter, og hva betyr det for deg som leder?
  • Små prosjekter kan være minst like utfordrende som store. Vi gir deg noen tips til hva som er viktig å tenke på for å ha kontroll fra start til slutt.

Hva gjør de som lykkes?

  • Hvilke prinsipper følger de som lykkes gang etter gang?
  • Hvilke verktøy har man som virksomhetsledelse i kampen for å sikre verdi?

Spørsmål og svar

  • Metier OECs erfarne prosjektrådgiver, Magnus Berntsen, svarer på spørsmål relatert til webinaret

 

Magnus Berntsen
Senior Manager, Metier OEC   

Magnus jobber som Senior Manager og har over 10 års erfaring fra ledelsesrådgivning i prosjektorganisasjoner. Han er sentral i utvikling av metodikk og leveranser knyttet til forbedringsprogrammer i Metier OEC.

Han har lang erfaring med utvikling av eierstyringsmodeller og prosesser for både offentlig og privat sektor. I tillegg har Magnus bred operasjonell prosjekterfaring gjennom ulike roller i store utbyggingsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

Magnus er en erfaren foredrags- og kursholder med meget gode tilbakemeldinger.


Inviter med en kollega 

Send denne lenken til de du ønsker å invitere med deg: