Veileder for samtidig prosjektering.jpgSamtidig Prosjektering (SP) skal bidra til å redusere planleggings- og prosjekteringstid samt sørge for riktig produktkvalitet på planer.

Dette dokumentet gir deg:

  • En innføring og veiledning i bruk av samtidig prosjektering i infrastrukturprosjekter
  • Kunnskap om hvilke forventninger som stilles til de ulike rollene når metoden benyttes
  • En innføring i samtidig prosjektering for aktuelle oppdragsgivere og andre samarbeidsparter i prosjektgjennomføringen

Dokumentet er utarbeidet med tanke på bruk av SP i byggeplanfasen. Metodebeskrivelsen er imidlertid like relvant for andre planfaser, men da med enkelte tilpasninger i forhold til hvordan ulike interessenter involveres.


Fyll ut skjemaet og last ned e-bok gratis.