Verdistyrt prosjektutvikling forside

Bakgrunn

Det er tatt utgangspunkt i to referanseprosjekter: Tønsbergprosjektet og Politiets nasjonale beredskapssenter. Aktørene som har vært involvert i arbeidet med veilederen - Sykehuset i Vestfold, Skanska og Metier OEC - har hatt ulike roller i disse prosjektene.

Formål

Målgruppen for veilederen er premissgivere, bestillere og prosjekteiere. Veilederen skal gi denne målgruppen innsikt i hvordan verdistyrt prosjektutvikling kan gi økt verdi for investeringene.

På nasjonalt nivå er målet at veilederen skal bidra til å gi:

  • Mer nytte for pengene gjennom maksimalisering av verdi
  • Raskere gjennomføringstid for hele prosjektforløpet
  • Økt forutsigbarhet for partene

Last ned veilederen gratis ved å fylle ut skjemaet.