Velkommen til webinar!

Innføring i Verdistyrt Prosjektutvikling

 

calendar  11. JUNI 2020

 

wall-clock  09:00-10:00

 


En kort innføring i Verdistyrt Prosjektutvikling

Svært mange prosjekter opplever store kostnadsøkninger og manglende oppfyllelse av effektmål. Så hvordan sikre at prosjekter gir så mye verdi for investeringen som mulig, og hvordan unngå kostnadssprekk?

Finn ut hva som er suksessfaktorene og hvordan disse styres gjennom metoden Verdistyrt Prosjektutvikling. 

Webinaret ble holdt første gang 28. april.

Alexander Smidt Olsen
Director, Metier OEC   

Alexander Smidt Olsen er Director i Metier OEC der han blant annet har ansvaret for området Verdistyrt Prosjektutvikling. Han er en av forfatterne bak en nasjonal veileder innenfor dette temaet, og har lang erfaring fra ledelse av prosjekter. 

Alexander er utdannet Sivilingeniør ved Industriell Økonomi og teknologiledelse ved NTNU og er sertifisert PRINCE2 Practitioner.


Inviter med en kollega 

Send denne lenken til de du ønsker å invitere med deg:

https://info.metieroec.no/https/info.metieroec.no/webinar-verdistyrt-0