Velkommen til webinar!

Hva er prosjekteierstyring og hvorfor er det viktig?

 

calendar  4. JUNI 2020

 

wall-clock  09:00-10:00

 


Hva er prosjekteierstyring og hvorfor er det viktig?

Prosjekteierstyring omfatter det ledelsen må gjøre for å sikre at virksomheten setter i gang de riktige prosjektene og at de prosjektene som settes i gang gjennomføres på en god og effektiv måte. Vi kan dermed si at prosjekteierstyring utøves på to nivåer:

  • På virksomhetsnivå – Velge ut og gjennomføre de riktige prosjektene
  • I enkeltprosjekter – Gjennomføre de valgte prosjektene på en god og effektiv måte

I webinaret får du en innføring i hva prosjekteierstyring er og hvorfor det er viktig. Vi skal rydde i hva som er prosjektleder og prosjekteiers respektive ansvarsområder. Til sist vil vi gjennomgå hva en styringsgruppe er og hvorfor vi har det.

Anders Tellefsen 
Director, Metier OEC   

Anders Tellefsen er Direktør i Metier OEC og jobber med virksomhetsforbedring. Han har fylt flere ulike roller i sin karriere som eksempelvis bedriftsleder, prosjekteier, prosjektleder både i Norge og Brasil, og har dermed meget god innsikt i virksomheters og prosjekters behov og samvirke. I Metier OEC jobber han i hovedsak med forretningsendring, forbedringsprogrammer og organisasjonsutvikling.

Anders er utdannet sivilingeniør fra NTNU og er en erfaren kursleder med meget gode tilbakemeldinger. Han har 30 års prosjekt- og ledererfaring.


Inviter med en kollega 

Send denne lenken til de du ønsker å invitere med deg:
https://info.metieroec.no/webinar-eierstyring