Velkommen til gratis webinar!

Hva er prosjekteierstyring og hvorfor er det viktig?

 

calendar  8. OKTOBER 2020

 

wall-clock  09:00-10:00

 

GIKK DU GLIPP AV DETTE? FORTVIL IKKE - DET KOMMER EN NY GJENNOMFØRING SNART. FØLG MED PÅ METIEROEC.NO.

 


Hva er prosjekteierstyring og hvorfor er det viktig?

Prosjekteierstyring omfatter det ledelsen må gjøre for å sikre at virksomheten setter i gang de riktige prosjektene og at de prosjektene som settes i gang gjennomføres på en god og effektiv måte. 

I webinaret får du en innføring i hva prosjekteierstyring er og hvorfor det er viktig. Gode beslutningsporter er vesentlig som en del av en prosjektmodell, og vi skal også rydde i hva som er prosjektleders og prosjekteiers respektive ansvarsområder.

Til slutt vil vi gjennomgå hvorfor vi har styringsgrupper, og hva det er og ikke er.

Etter webinaret håper vi du kjenner deg litt bedre rustet til den viktige og til tider krevende oppgaven som prosjekteier.

Webinaret ble holdt første gang 4.6.20, og settes opp på nytt etter meget gode tilbakemeldinger.

Anders Tellefsen 
Director, Metier OEC   

Anders Tellefsen er Direktør i Metier OEC og jobber med virksomhetsforbedring. Han har fylt flere ulike roller i sin karriere som eksempelvis bedriftsleder, prosjekteier, prosjektleder både i Norge og Brasil, og har dermed meget god innsikt i virksomheters og prosjekters behov og samvirke. I Metier OEC jobber han i hovedsak med forretningsendring, forbedringsprogrammer og organisasjonsutvikling.

Anders er utdannet sivilingeniør fra NTNU og er en erfaren kursleder med meget gode tilbakemeldinger. Han har 30 års prosjekt- og ledererfaring.


Inviter med en kollega 

Send denne lenken til de du ønsker å invitere med deg:
https://info.metieroec.no/webinar-eierstyring