Velkommen til gratis webinar!

Innføring av prosjekteierstyring i praksis

 

calendar  5. NOVEMBER 2020

 

wall-clock  09:00-10:00

 

 


God prosjekteierstyring - fra teori til praksis

Prosjekteierstyring er en utfordring for mange, men også en av de viktigste suksessfaktorene for å lykkes med prosjekter. Et prosjekt er som regel til for å skape verdi og/eller en endring for virksomheten, og for å nå effektmålene kreves det aktiv prosjekteierstyring.

Ulike organisasjoner har ulik grad av profesjonell prosjekteierstyring i sine enkeltprosjekter og på tvers av prosjektporteføljen. Vi erfarer at det er flere ting som gjør at teorien om godt prosjekteierskap ikke alltid viser seg i praksis.

Etterlevelse av rammeverket som er definert er en stor utfordring i mange virksomheter. Mange har ofte sin «egen» måte å gjøre ting på, så ledelsen har en viktig oppgave med å få organisasjonen til å gå i takt og følge metodikken. Det tar tid å innføre ny/oppdatert metodikk, og det er viktig at ledelsen og prosjekteierne følger opp de kravene som blir stilt til prosjektene.

På dette webinaret vil du få noen konkrete tips til hvordan du kan innføre prosjekteierstyring i praksis.

Agenda

Hva er implementert prosjekteierstyring?
Mange virksomheter har etter hvert definert prosjekteierstyring som noe de skal drive med, men hva er forskjellen på definert og implementert praksis?

Hvorfor er det så vanskelig?
Hør hvilke utfordringer vi ofte møter hos våre kunder.

Hvordan får vi det til i praksis?
Kjennetegn på de som lykkes kan gi innsikt i hvor man bør begynne. Her vil du få noen konkrete tips til hvordan du skal innføre prosjekteierstyring i praksis. Denne delen vil også inneholde en kort introduksjon til et verktøy vi i Metier OEC har utviklet for å adressere nettopp disse problemstillingene.

Om foredragsholder

Magnus Berntsen, senior Manager, Metier OEC

Magnus jobber som senior manager og har over 10 års erfaring fra ledelsesrådgivning i prosjektorganisasjoner. Han har en sentral rolle i utvikling av metodikk og leveranse av forbedringsprogrammer i Metier OEC.

Han har lang erfaring med utvikling av eierstyringsmodeller og prosesser for både offentlig og privat sektor. I tillegg har Magnus bred operasjonell prosjekterfaring gjennom ulike roller i store utbyggingsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

Magnus er en erfaren foredrags- og kursholder med meget gode tilbakemeldinger.

Inviter med en kollega

Send denne lenken til de du ønsker å invitere med deg:
https://info.metieroec.no/webinar-innforing-av-prosjekteierstyring-i-praksis