Gratis webinar: Hva er prosjektmodenhet og hvorfor bør du måle dette?

Hør mer om P3M3® - en anerkjent internasjonal standard for måling av prosjektmodenhet.

 


  10. mai, 2022

 

  09:00 - 10:00

Hvordan måler man egentlig prosjektmodenhet?

Mange organisasjoner opplever at iverksatte prosjekter konsekvent sprenger kostnadsrammene uten å forstå hvorfor. Andre starter prosjekter uten å vurdere godt nok om de vil kunne oppnå ønsket effekt, eller om det faktisk finnes andre og mer kosteffektive veier til målet.

Felles for mange av disse organisasjonene er gjerne umodne prosesser og mangelfulle rammebetingelser for styring av både prosjektporteføljen og enkeltprosjekter.

Her kan en bevisstgjøring av egen prosjektmodenhet være positivt. Ved å se på egen modenhet vil man få et godt bilde på hvor man ligger an i forhold til hvor virksomheten ønsker, og bør, være.

På dette webinaret går vi igjennom hva prosjektmodenhet er, hvordan du kan bruke det til å forbedre virksomhetens prosjekter og tiltak gjennom en anerkjent metode for modenhetsmåling.

Agenda:

1. Hvorfor bør man analysere egen prosjektmodenhet?
En bevisstgjøring av egen prosjektmodenhet vil bidra til å identifisere områder som trenger forbedring for å nå de strategiske målene. Her får du vite mer om hvordan din virksomhet kan bruke en slik analyse til virksomhetsforbedring.

2. Hva er egentlig en modenhetsmåling?
P3M3 gjør det mulig å måle hvor organisasjonen befinner seg i dag samt belyse de tiltak som organisasjonen bør fokusere på for å øke modenheten og effektivitet på kort og lengre sikt. Her vil du høre mer om omfanget av en slik måling og en bevisstgjøring av egen modenhet gir.

3. Hvordan måler man prosjektmodenhet i praksis?
En modenhetsmåling kan gjennomføres på prosjekt, program og porteføljenivå. Hør mer om hvordan en P3M3®-måling foregår i praksis.

4. Gevinstene av en modenhetsanalyse
En modenhetssanalyse gir en rekke fordeler. På prosjektnivå vil du få en mer effektiv gjennomføring, bedre kontroll på tid, kost og kvalitet, bedre samspill mellom involverte og økt ressurseffektivitet. Hør mer om hvorfor du bør prioritere dette og hvilke flere gevinster du vil oppnå.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet.

Om foredragsholder


Thomas Øverland Haneborg, Manager, Metier OEC

Thomas jobber med virksomhetsutvikling og ledelsestøtte mot prosjektintensive virksomheter. Han har planlegging- og prosjektstyringserfaring fra flere store samferdsel prosjekter, og brenner for smartere prosesser og ser alltid etter en forbedringsmulighet.

Thomas har vært med i forskningsprosjektet Samtidig Prosjektering, en arbeidsmetodikk for fortløpende prosjektering og beslutninger i sanntid. Han har også vært med å utvikle sertifiseringen innen Samtidig prosjektering.

Interessant for flere i din bedrift?

Del gjerne denne linken med dine kolleger: https://info.metieroec.no/webinar-p3m3-modenhetsmaaling