Velkommen til gratis webinar!

Porteføljestyring i praksis for bygg- og anleggsvirksomheter

 

calendar  16. mars 2021

 

wall-clock  09:30-10:30

 

 


Porteføljestyring i praksis for bygg- og anleggsvirksomheter

Kort fortalt er porteføljestyring et ledelsesverktøy som sikrer at man oppnår de overordnede målene for virksomheten og at enkeltprosjekter og programmer støtter oppunder disse hver for seg og samlet. Men porteføljestyring er mer enn å styre mange prosjekter og programmer. Det handler om å sikre at prosjektporteføljens bidrag til selskapets suksess maksimeres. Det er en strategisk prosess for utvelgelse av riktige initiativer som understøtter strategien, prioritere og gjennomføre disse på en god måte.

Prosessen består av to hoveddeler:

1. Definere portefølje
Sikre at porteføljen til enhver tid består av et balansert sett med riktige prosjekter

2. Levere portefølje
Sikre at porteføljen totalt sett leveres på en måte som understøtter mål og strategi.

Det høres kanskje enkelt ut, men uten riktig systemstøtte – både på definering av porteføljen og på gjennomføringen er det vanskelig å lykkes.

Et av de viktigste verktøyene er systemene virksomheten allerede har etablert for god prosjekt- og programstyring. Uten styring på gjennomføringen vil det være svært krevende å faktisk oppnå de målene du satte deg da du definerte porteføljen.

Ulike organisasjoner har ulik grad av god systemstøtte på plass for profesjonell porteføljestyring. Vi erfarer at det er flere ting som gjør det utfordrende å få implementert prosessen for porteføljestyring. Dette gjelder både valg av riktig system, teknisk implementering, samt endringen som kreves for en vellykket innføring i virksomheten. 

På dette webinaret vil du få noen konkrete tips til hvordan du kan løse typiske utfordringer med porteføljestyring og du vil få innblikk i et verktøy som adresserer nettopp disse problemstillingene.

Overordnet agenda

  • Hva er god porteføljestyring?
    • Prinsipper og metode for porteføljestyring
  • Hva skal til for å lykkes med porteføljestyring
    • Hvordan innføre porteføljestyring i praksis?
  • Porteføljestyring med Oracle Primavera Cloud
    • Presentasjon av systemstøtte for operativ porteføljestyring

Om foredragsholder

Knut Steinar Engene, Director, Metier OEC

Knut Steinar er leder for prosjektsystemer i Metier OEC og har over 15 års erfaring med implementering og veiledning av systemstøtte. Han hjelper virksomheter med å definere og forbedre prosesser samt å implementere løsninger for prosjekt- og porteføljestyring. Han har lang erfaring med utvikling og implementering av prosesser for både offentlig og privat sektor.

Inviter med en kollega

Send denne lenken til de du ønsker å invitere med deg:
https://info.metieroec.no/webinar-portefoljestyring-i-praksis