Velkommen til gratis webinar!

Samtidig prosjektering

 

calendar  17. august 2021

 

wall-clock  09:00-10:00

 

 


Samtidig prosjektering

For å lykkes med de store samferdselsprosjekter er man avhengig av riktige beslutninger, til riktig tid, på riktig underlag. Samtidig prosjektering er en norsk metodikk med beste praksis fra VDC, ICE og Lean Prosjektering som legger til rette for dette.

Samferdselsprosjekter har i dag store utfordringer med lange plan- og behandlingsprosesser. Både på politisk nivå, etatsnivå, og i bransjen generelt er det i dag stort fokus på å redusere realiseringstiden for denne type prosjekter.

Forskningsprosjektet Samtidig prosjektering har som mål å bidra til at prosjekter gjennomføres effektivt og smidigere enn tradisjonelt. Arbeidsmetodikken fremmer tverrfaglig samarbeid og gode beslutninger i et prosjekt. Dette bidrar til:

  1. Raskere prosjektrealisering med kortere prosjekteringsprosess med færre feil
  2. Økt innovasjon med bedre samspill mellom aktørene
  3. Bedre kvalitet med økt samhandling på tvers disipliner og roller

 

Agenda

Bakgrunn for forskingsprosjektet Samtidig Prosjektering

«I dag tar det bortimot ti år bare å planlegge et samferdselsprosjekt.» - tidl. NHO-leder Kristin Skogen Lund

Dette må reduseres for å sikre en effektiv utbygging av samferdselsprosjektene i Norge. Hovedmålsetning til Samtidig prosjektering er å komprimere plan- og prosjekteringstiden. Metoden reduserer sekvensielt arbeid, tidkrevende avhengigheter og avklaringsbehov.

Fire tema som sikrer godt gjennomførte prosjekter

  • Samarbeid 
  • Trinnmodell 
  • Sesjoner 
  • Visualisering 

Mulige gevinster med Samtidig Prosjektering

Metodikken bidrar til en effektiv gjennomføring av de enkelte plan- og prosjekteringsfaser. Dette gir høyere løsningskvalitet, ved riktige beslutninger fra riktig personell, til riktig tid. Som igjen bidrar til engasjerte medspillere, ved direkte og personlig samspill i prosessen

Den vil økt flyten i prosjektet føre til færre omkamper og dødtid. Summeres dette får man kjappere prosjektgjennomføring og mer Vei for pengene!

Om foredragsholderne

Thomas Øverland Haneborg, Senior Consultant, Metier OEC

Thomas jobber med virksomhetsutvikling og ledelsestøtte mot prosjektintensive virksomheter. Thomas har planlegging- og prosjektstyringserfaring fra flere store samferdsel prosjekter. Han brenner for smartere prosesser og ser alltid etter en forbedringsmulighet! Thomas har vært med i forskningsprosjektet Samtidig Prosjektering, en arbeidsmetodikk for fortløpende prosjektering og beslutninger i sanntid. Han har også vært med å utvikle sertifiseringen innen Samtidig prosjektering.

Anders Lia, Senior Consultant, Metier OEC

Anders har den siste tiden vært innleid som rådgiver i prosjektintensive virksomheter innen samferdsel. Der bistår han med porteføljeanalyse og -styring, målstyring, standardisering av prosesser og øvrige forbedrings- programmer. Porteføljene, og prosjektene som inngår er av de desidert største samferdselsprosjektene i Norge, med aktører som Bane NOR, Statens Vegvesen og Nye Veier. Anders har vært med å utvikle sertifiseringen innen Samtidig prosjektering og brenner for arbeidsmetodikken som vil gi raskere prosjektrealisering, økt innovasjon og bedre kvalitet i bygg- og anleggsprosjekter.

 

 

 

Inviter med en kollega

Send denne lenken til de du ønsker å invitere med deg:
https://info.metieroec.no/webinar-samtidig-prosjektering